Disclaimer

The Gaming Globe biedt informatie aan over online casino’s en over casinospelen. Hoewel bij het verzamelen en weergeven van informatie de uiterste zorgvuldigheid wordt betracht kan The Gaming Globe nimmer aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden in de informatie of de weergave ervan. Wel zal zo snel mogelijk worden getracht onjuistheden te corrigeren als wij daarop geattendeerd worden.

The Gaming Globe biedt links naar sites die mogelijk online casinospelen of andere gokmogelijkheden aanbieden. Voor de informatie die deze sites aanbieden kunnen wij uiteraard geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Ook zijn wij op geen enkele wijze partij in, noch kunnen wij betrokken worden bij, conflicten of meningsverschillen tussen bezoekers van onze website of andere spelers enerzijds en de betrokken spelaanbieders anderzijds.

The Gaming Globe geeft op deze website informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot online gaming, met name waar dit in Nederland en voor Nederlanders van toepassing is. Wij maken bezoekers van deze site en andere spelers er nadrukkelijk op attent dat een ieder volledig zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar speelgedrag en voor het opvolgen van de van toepassing zijnde rechtsregels.

The Gaming Globe verzamelt uitsluitend statistische Informatie over bezoekers. Zogeheten ‘click stream data’ geven weer, welke pagina’s een bezoeker raadpleegt en welke browser een bezoeker gebruikt. Informatie die aan adverteerders wordt verstrekt betreft uitsluitend statistische gegevens en nimmer individuele gegevens van bezoekers van onze site.

The Gaming Globe zal uitsluitend contact opnemen met bezoekers als deze daar zelf om vragen via bijvoorbeeld het contactformulier of anderszins.

The Gaming Globe maakt regelmatig gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning of verrijking van nieuwsberichten of andere informatie. In een enkel geval kan het voorkomen dat het niet mogelijk is eventuele rechthebbenden hiervan te achterhalen. In geval iemand rechthebbende meent te zijn dan verzoeken wij deze contact met ons op te nemen. The Gaming Globe is blij met alle bezoekers, zowel van de manlijke als vrouwlijke. Wanneer op deze site in teksten gebruik gemaakt wordt van de manlijke persoonsvormen is dat uitsluitend voor het gemak en kan men net zo goed de vrouwlijke varianten erbij denken.

© www.thegamingglobe.com - alle rechten voorbehouden. Deze site heeft als doel geïnteresseerden in online casino’s te informeren. Gok verstandig & met mate.| Site Map | Privacy policy | Disclaimer